eekje is cool...Een tijd

geleden al is Marijke besmet door het ratjes-virus, het werden er

steeds meer. Nu is ze ook ten prooi gevallen aan het weblog-virus en is

een echt ratjes weblog gestart. Leuke foto’s…