Sinds 35 jaar is ACAT internationaal actief als mensenrechtenorganisatie. Zij legt zich toe op het afschaffen van martelen en van de doodstraf. ACAT heeft in 35 landen afdelingen die zelfstandig kunnen opereren. Samenwerking en afstemming vinden plaats via de federatie van alle ACATs genaamd FiACAT, gevestigd in Parijs. In Nederland is ACAT 25 jaar actief.
Door haar religieuze achtergrond vindt ACAT bestaansrecht in het palet van mensenrechtenorganisaties.

Profiel vacature voorzitter

De huidige voorzitter wil na meer dan tien jaar graag worden opgevolgd door iemand die de overtuiging is toegedaan dat gewerkt moet worden aan afschaffing van martelen en de doodstraf. Van de voorzitter wordt verwacht dat, naast grote betrokkenheid bij deze problematiek, hij in staat is de bestuursvergaderingen te leiden, de Engelse en eventueel de Franse taal voldoende beheerst om deel te kunnen nemen aan internationale bijeenkomsten.

Profiel vacature secretaris

ACAT Nederland is eveneens op zoek naar een nieuwe secretaris. De secretaris maakt de maandelijkse briefschrijfacties en de bezinningskalender. Hij/zij bereidt de agenda voor de maandelijkse vergadering voor, maakt de notulen, neemt contact op met derden en onderhoudt de website van ACAT Nederland. Van de secretaris wordt enige kennis van de Engelse en Franse taal verwacht.

Bestuursleden

Daarnaast is ACAT Nederland op zoek naar drie bestuursleden die vanuit hun betrokkenheid willen meedenken en meewerken aan de doelstellingen van ACAT.

Interesse of vragen

Wanneer u geïnteresseerd bent in een van de genoemde vacatures dan kunt u contact opnemen met: mw. Laura Bertens per e-mail: info@acatnederland.nl
of per telefoon 030 -xxxxxxx.